Aktivitetstrening

Aktivitetstrening

For ønsket treningstid, ta kontakt med senteret på tlf. 51 97 29 10 Se bilder her!

Senteret har åpnet nytt TRENINGSROM. Hjertelig velkommen til 1 times treningsøkt sammen med oss. Kan passer for alle. Deltaker avgift kr.450 pr halvår. Fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for god helse. Det viser seg at allerede ved 65-års alder kan kne og hofte vise tegn på slitasjeforandringer som før eller senere vil utvikle seg til slitasjegikt. Tilstanden kan også forverre seg ved at det vil bli vanskelig med å reise seg fra en sofa og å komme ut av sengen ved egen hjelp. Dagliglivet vil derfor bli stadig mer komplisert, for eksempel et par middelstunge bæreposer fra butikken kan bli i tyngste laget. Vi vet også at en utrent 70-åring ofte har så dårlig balanse og koordineringsevne, at han eller hun i gitte situasjoner er farlig for både seg selv og andre. Til tross for kunnskapene vi har om sammenhengen mellom helse og fysisk aktivitet, synker aktivitetsnivået med økende alder. Et fåtall av hjemme boende eldre over 65 år driver tilstrekkelig fysisk aktivitet. Håper å se akkurat DEG Vi tilbyr 1 time treningsøkt pr uke. instruktører som har den nødvendige utdanning og praksis og som samarbeider med andre instruktører ved Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo. tilbyr vi deg trening i forhold til din fysiske og helsemessige tilstand et treningsmiljø – hvor du har mulighet til kontakt med andre og kan utveksle erfaringer og få inspirasjon til å komme i bedre fysisk form ——————————————————————————————————————– Vi har også LETT TRIM HVER FREDAG . Leder: Mette Surdal