Torsdag 21. februar kl. 12.00 ÅPENT MØTE: – Velferdsteknologi

TEMAMØTE:
– Velferdsteknologi

Torsdag
21. februar
kl. 12.00
ÅPENT MØTE: Trine Vos fra Sandnes Kommune.
Velferdsteknologi – hva betyr det for meg?
Det snakkes mye om eldrebølgen og hvilke konsekvenser dette vil ha.
Velferdsteknologi er fremholdt som en mulig løsning, men det er mange som bekymrer seg for at det skal erstatte de varme hendene.

Mange er blitt skremt av den såkalte Eldrebølgen.
Er det slik at det blir stadig vanskeligere å få hjelp hvis jeg trenger det.
Er det grunn til pessimisme?

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.
Kom gjerne med spørsmål.
Fri entré, åpen kafé.