Sosialt arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019

Mossige Mindes Reiseklubb
Referat fra årsmøte torsdag 7.mars 2019 kl. 18.00 – 20.50
1. Åpning: 82 personer var møtt fram på Mossiges Minde Seniorsenter da reiseklubbens leder Olaf Høie ønsket velkommen og orienterte om kveldens program. Han beklaget feil ukedag annonsert på innkallingen. Det hadde medført ekstra kontakt med medlemmene via e-post og meldinger på mobil for å rette opp feilen.
Sanger, årsberetning, regnskap og valgoversikt ble framvist med projektor framme på veggene i begge stuer, styrt av senterleder Eivind Olsen, mens sekretær, kontorsekretær og valgkoordinator leste opp sine skriv. Terje Todnem spilte piano til allsangene.

2. Valg av møteleder: Etter åpningssang ble Olaf Høie enstemmig valgt til møteleder, og som vanlig ledet han møtet videre på en grei og humørfylt måte.

3. Årsberetning
Kåra Molvik leste opp Årsberetning for 2018. *Årsberetningen ble godkjent.

4. Årsregnskap
Årsregnskap for 2018 ble fremlagt av kontorsekretær Aase Øvstebø. På spørsmål fra salen ang. høye portoutgifter og muligheter for å anvende internett/e-post ved henvendelser til medlemmene, svarte Olaf at styret nå prøver å notere medlemmenes e-postadresse i forbindelse med våre møter. Det er ikke alle som benytter e-post eller kontrollerer den daglig, så det er enda usikkerhet rundt dette. *Årsregnskapet ble godkjent.

5. Innkommende forslag: *Ingen nye forslag var kommet inn.

6. Valg av styre, kjøkkenkomite og Valget ble ledet av valgnemndas leder Astrid M. Mikkelsen.

Styret for 2019 blir som følger:
Leder: Olaf Høie 
Nestleder: Wenche Rygh
Sekretær: Aud B. Eskeland
Styremedlem: Sigbjørg Aarre, Lars Magne Bjørnsen, Ingebret Folkvord og Eivind Olsen. .

Varamedlem: Anne Marit Gramstad, Olav Gramstad 

 Kjøkkenkomite: Koordinator Torbjørg Høie,  Else Martinsen,  Signe Aareskjold, Liv Audhild Skigelstrand, Trid Hansen og Anne Lise Solberg.

valgnemnd: Astrid M. Mikkelsen, Anne Lise Solberg og Liv Mossige Johannesen.
 
*Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Matservering og underholdning: Etter et par fellessanger og en god vits fra Olaf ble det servert herlige reke- og karbonadesmørbrød, kaffe og te pluss kake.

Kveldens underholder Børge Ravndal spilte gitar til sine viser, leste dikt, flere med utgangspunkt i norsk natur til ulike årstider, bl.a. Lysefjorden, og noen med bilder på veggen. Han presenterte også ei vise som han hadde kalt «Reiseklubben», noe som selvfølgelig vakte stor begeistring.

Senterleder Eivind Olsen fortalte så om aktivitetene på Mossiges Minde Seniorsenter, som dette året har 45 års jubileum. Han takket også for godt samarbeid med reiseklubben og for klubbens pengegave på kr.15.000,- til senteret.

Olaf takket for godt samarbeidet med de ansatte ved Mossige. Deretter ble det takk og blomster til de som gikk ut av styret og komiteer.

Det nye styret, kjøkken- og valgkomiteen ble presentert.

8. Utlodning: Etter en fellessang ble blomstene på bordene pluss fruktkurv loddet ut på inngangsbillettene.

9. Årets turer: Olaf orienterte om antall påmeldte til hver tur, til sammen over 200 personer.
Han oppfordret flere om å melde seg på. Han anbefalte også Reiseklubbens medlemmer å benytte seg av seniorsenterets mange gode aktivitetstilbud og muligheten til å kjøpe gode middager der.

Til slutt sang vi «Deilig er jorden». Olaf takket for frammøtet og ønsket vel møtt på tur.

Sandnes, 07.03.2019 Kåra Molvik
-sekretær

2017/2018

 Årsmøte 20017DSCN2864 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE BILDER

MOSSIGES MINDES REISEKLUBB

 

Referat fra årsmøte torsdag 2.mars 2017 kl. 18.00 – 20.40

 

 1. Åpning: 81 personer var møtt fram på Mossiges Minde Seniorsenter da reiseklubbens leder Olaf Høie ønsket velkommen og orienterte om kveldens program. Det var god plass til alle frammøtte. På dette møtet ble det for første gang vist sanger til allsang, årsmelding, regnskap og valgoversikt ved projektorfremvisning på veggene i begge stuer. Senterleder Eivind Olsen styrte framvisningen, mens sekretær og valgkoordinator leste opp sine skriv. Dette fungerte fint.

 

 1. Valg av møteleder

Etter åpningssangen “Bli med og syng en sang” ble Olaf Høie enstemmig valgt til møteleder, og som vanlig ledet han møtet videre på en grei måte, med morsomme vitser innimellom.

 

 1. Årsberetning

Kåra Molvik leste opp årsberetningen for 2016. Terje Todnem påpekte at startdato for Sør- Vests hurtigrute-tur var 21.04.17, ikke 01.04.17.          *Deretter ble årsberetningen godkjent.

 

 1. Årsregnskap

Åse Øvstebø, kontorsekretæren på senteret, har som regel lagt fram årsregnskapet. Hun var nå på vinterferie, så senterleder Eivind Olsen gjennomgikk regnskapet.

Han nevnte spesielt posten KONTORREKVISITA som hadde økt betydelig fra 2016.   En medvirkning til dette var betaling til hvert styremedlem/kr. 500 for ark og blekkpatroner for skriver i forbindelse med arbeid for reiseklubben. Porto for utsendinger til medlemmene hadde også steget. Medlemskontingenten viste dårligere resultat enn før. Dette skyldes innføring av nytt system for kontingent-innbetaling. Innkreving av denne hadde gått ut i januar, og alt var ikke kommet med i årets regnskap.

* Årsregnskapet ble godkjent.

 

 1. Valg av styre, kjøkkenkomite og valgnemnd for 2017

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteens leder Astrid Marie Mikkelsen.

I styret sto 5 av 9 på valg, men med litt omfordeling av vervene tok alle gjenvalg:

Olaf Høie tok gjenvalg som leder, og Eivind Olsen er fast medlem.

Gerd Gade Christiansen ble nestleder etter Lars Magne Bjørnsen, som stilte som styremedl.

Anne Marit Gramstad gikk inn som styremedlem, mens Anne Marit Espedal ble varamann.

I kjøkkenkomiteen gikk Evelyn Sømme og Anvor Dahle ut. I deres sted var foreslått Turid Hansen og Anne Lise Solberg. Torbjørg Høie stilte til valg for 1 år til.

I valgkomiteen var koordinator Astrid Marie Mikkelsen og Liv Audhild Skigelstrand på valg.

  *Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2017 blir som følger:

 

Leder: Olaf Høie gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Gerd Gade Christiansen gjenvalgt for 2 år- ny som nestleder
Sekretær: Kåra Molvik      ikke på valg- 1 år igjen
Styremedlem: Lars Magne Bjørnsen gjenvalgt for 2 år
          “ Lars Strand      ikke på valg- 1 år igjen
          “ Anne Marit Gramstad valgt for 2 år
Varamedlem: Olav Gramstad valgt for 1 år
          “ Anne Marit Espedal valgt for 1 år
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Kjøkkenkomite:
Koordinator Torbjørg Høie valgt for 1 år
Medlem: Marit Kapstad      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Frid Kallelid      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Modhild Heigre      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Turid Hansen valgt for 2 år
        “ Anne Lise Solberg valgt for 2år
 

Valgnemnd:

Koordinator:

 

 

Astrid Marie Mikkelsen

 

 

valgt for 1 år

Medlem: Anne Lise Solberg      ikke på valg-1 år igjen
      “ Liv Audhild Skigelstrand valgt for 2 år

 

 1. Innkomne forslag:*Ingen skriftlige forslag var kommet inn.

 

Matservering

Før maten sang vi “No livnar det i lundar”. Kjøkkenkomiteen serverte så reke- og karbonadesmørbrød, kaffe, te og kake. Som vanlig smakte det meget godt!

Underholdning

Gaute Skretting fra Bjerkreim kåserte om “ilåte”- en ting som en kan ha noe oppi. Det ble mange artige minner fra “gamle dager” rundt ei gammel flaske og en “spyttbakke”.

 

Orientering om årets turer v. Olaf. *Ingen spørsmål ang. turene.

 

Ordet fritt: Eivind Olsen fortalte litt om virksomhetene v. Mossiges Minde. Han roste reiseklubben og fremholdt spesielt styrets arbeid. Han takket reiseklubben for pengegaven/kr. 10.000,- som senteret hadde mottatt. Nevnt ble også middagsserveringen ved senteret og hjemsending av mat. Mange frivillige gjorde en flott jobb. Kommunene bidro med tilskudd til virksomheten. Til slutt nevnte han litt om arrangementene framover.

Olaf takket Mossiges Minde for godt samarbeid med reiseklubben.

 

Blomster og takk v. Olaf til de som gikk ut av styret og komiteer:

Anvor Dahle og Evelyn Sømme gikk ut av kjøkkenkomiteen etter mange års innsats.

 

Det nye styret, kjøkkenkomiteen og valgnemnda ble kalt fram etter tur og fotografert.

Etter en fellessang ble det utlodning av blomstene på bordene og en fruktkurv på gratisbilletten.  Olaf takket for frammøtet og ønsket vel møtt igjen på tur.

Som avslutning sang vi ”Takk for i kveld”.

 

 

 

Sandnes, 02.03.2017                                                                                        Kåra Molvik

                                                                                                                            -Sekretær

 

 

 

 

ÅRSBERETNING FOR 2016

 

Reiseklubben har hatt et opplevelsesrikt år med mange vellykka turer. Den planlagte turen til Krakow i august ble slått sammen med en gruppe fra Sør-Vest, for vi hadde bare10 påmeldte.   De andre 5 turene gikk som planlagt. Noen var det svært stor interesse for, og det har også vært godt frammøte på møte- og hyggekvelder og “bli kjent-møter” før utenlandsturene.

Medlemstallet var ved nyttår ca.290.

 

STYRET OG KOMITEER HAR I 2016 HATT FØLGENDE SAMMENSETNING:

                                               Styret:

Leder: Olaf Høie
Nestleder: Lars Bjørnsen
Sekretær: Kåra Molvik
Styremedlem Gerd Gade Christiansen
         “ Lars Strand
         “ Marit Espedal
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Varamedlem: Anne Marit Gramstad
         “ Olav Gramstad
Kjøkkenkomite:
Koordinator: Torbjørg Høie
Komitemedlemmer: Evelyn Sømme
         “ Anvor Dahle
         “ Marit Kapstad
         “ Frid Kallelid
         “ Modhild Heigre
Valgkomite:

Koordinator:

 

Astrid Mikkelsen

Komitemedlem: Liv Audhild Skigelstrand
          “ Anne Lise Solberg

Styret har hatt 9 styre-møter, og 36 saker er bokført. Det har vært “bli kjent-møter” før de 3 utenlandsturene.

 

TURER I 2016  –  Til sammen har 230  personer deltatt på turene:

Ytre Ryfylkeøyene 10.mai: 45 deltakere. Svært heldig med været. Flott tur.

Bodensjøen     22.- 27.mai: 26 deltakere. Gode tilbakemeldinger. Svært godt fornøyd med NORSK TUR og

reiseleder Anne Knudsen. Meget bra og hyggelig hotell hele uka i byen Bregenz.

Nordkalotten 1.-9. juli:       51 deltakere – 22 på venteliste. Fantastisk tur. 30 gr. i Kirkenes, og ellers stort

sett fint vær. Koll var ypperlig sjåfør og reiseleder og mange gode lokalguider.

Krakow           4.- 7.august: 10 deltakere fra Reiseklubben. Sammen med en annen gruppe fra Sør-Vest

ble det 25 deltakere. Fin og grei tur.

Stavanger- sett med Engwalls øyne 5.sept:  40 deltaker. En fantastisk dagstur i strålende vær

– i byen, til byens høyder og ytterste skjær- Engwall og Koll-  hadde full kontroll.

– Vi så og lyttet og prøvde å minnes – tenk så mye vakkert som rundt oss finnes!

Spania med Costa Brava-kysten og Barcelona. 11.- 22.september: 44 deltakere Meget vellykket avslutning

på årets turer med Elisabeth Evjedal som dyktig og omtenksom reiseleder.

 

MEDLEMSMØTER

Årsmøte 24.02.2016   kl.18.00- 21.15                               95 personer til stede.

Olaf Høie var møteleder og ønsket velkommen. Vi hadde så en felles velkomstsang til musikk av Terje Todnem, som spilte til allsangene og litt innimellom utover kvelden.

 

Årsberetningen for 2015 ble lest av Kåra Molvik. Årsberetningen ble godkjent.

Årsregnskapet ble presentert av Åse Øvstebø, kontorsekretær ved Mossiges Minde.

Hun besvarte spørsmål angående et par av postene. Årsregnskapet ble deretter godkjent.

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Torgeir Siqveland.

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Serveringen var som vanlig: Flotte reke- og roastbiffsmørbrød, fløtekake, kaffe og te.

Underholdningen var ved Gladsangpensjonistene fra Sola. De spilte, sang og fortalte gode historier .

Kommentarer til årets turer v. Olaf: Spesielt nevnt ble den lave påmeldingen til Krakow og muligheten for at turen kunne bli avlyst.

 

Blomster og takk v. Olaf til de som gikk ut av styret og komiteer:

– Lars Heggland og Else Nødland etter mange år i styret.

– Torgeir Siqveland og Signe Heggland fra valgkomiteen.

– Åse Øvstebø fikk blomster for godt samarbeid i forbindelse med regnskap og lignende.

 

Høstfest  24.november 2016  kl.18.00- 21.00                122 personer til stede.

Fra Sverre Haga stilte Koll Kyllingstad. Fra Sør Vest møtte reiseleder Gunnhild Løvdal Lund og Kari Mellgren Svendsen fra kontoret. Terje Todnem spilte til fellessangene og litt til underholdning.

Olaf Høie ønsket velkommen og ledet kvelden videre greit og humørfullt.

 

Presentasjon av turene planlagt for 2017:

Først presenterte Koll turene til Sverre Haga:

17.- 14, juni Øland: Stockholm, Gøtakanal, Øland, Strømstad, Sandefjord og Sørlandske hovedvei hjem.

18.- 23.sept. Rjukan /Gaustablikk Hotell med dagsturer derfra.

Mandag 15.mai: Dagstur til Ørsdalen

Mandag 21.august.: Dagstur til Flørli- der ingen skulle tru at 3stk. kunne bu….

Gunnhild og Kari vekslet om å presentere Sør-Vest sine utenlandsturer:

17-24.juli: Tur til Garda og Tyrol.

28.august- 4.september: Portugal- 4 netter i Lisboa og 3 i Porto. Turen er avlyst på grunn av få påmeldte.

 

Servering: Som vanlig herlige smørbrød, kake, kaffe og te fra Mossiges kjøkken, servert av reiseklubbens kjøkkenkomite.

Sangstund med Terje: Det ble en hyggelig sangstund med kjente sanger fra husets sanghefte. Som avtalt informerte Terje om en 12 dagers tur med Hurtigruten 01.04.2017 v. Sør Vest- Reiser, der han skulle være reiseleder og underholder.

Loddtrekning: Alpefiolene på bordene, fruktkorg- og gevinster fra operatørene ble loddet ut på inngangsbill.

Utsending av turprogram og påmelding: Olaf orienterte om utsending og påmelding til turene.

 

Operatører som vi har innhentet tilbud fra i 2016: Sverre Haga, Sør Vest Reiser og Norsk Tur.

Referat og bilder fra turer og medlemsmøter, samt annonsering av nye turer finnes på hjemmesidene til Mossiges Minde og på oppslagstavle på Mossiges Minde.      

E- post- adresse: www.mossigesminde.no

I ”Leirgauken” kan en finne reiseklubben og annonsering av våre turer under Mossiges Mindes program.

 

Eivind Olsen, senterleder, takket reiseklubbens medlemmer for at de slutter godt opp om Mossiges Minde.

Olaf Høie takket til slutt for godt frammøte og godt samarbeid med Mossiges Minde.

 

Styret vil takke alle medlemmer for god oppslutning på turer og sosiale arrangementer. Vi vil også takke alle ansatte på Mossiges Minde for godt samarbeid, og for deilig mat fra kjøkkenet på våre sammenkomster. Takk også til kjøkkenkomiteen og valgnemnda i reiseklubben for god innsats i året som gikk.                 

 

                                                               Vel møtt på tur i 2017 !

 

 

Sandnes 02.03.2017

For STYRET I MOSSIGES MINDES REISEKLUBB

Olaf Høie                                                                                                                                                              Kåra Molvik

Leder                                                                                                                                                                                                                 Sekretær

 ———————————————————————-

Årsmøte onsdag 24.februar 2016 

 

Referat fra årsmøte onsdag 24.februar 2016 kl. 18.00 – 21.15

 

1. Åpning: 90 medlemmer pluss musiker Terje Todnem var møtt fram på Mossiges Minde Seniorsenter da reiseklubbens leder Olaf Høie ønsket velkommen og orienterte om kveldens program. Senere kom de 4 “Gladsangpensjonistene” som skulle underholde. Dermed var vi 95 til stede, og alle frammøtte fikk plass i stua. Olaf ledet årsmøte videre på en utmerket måte.

2. Årsberetning

Kåra Molvik leste opp årsberetningen.  *Ingen merknader.

Deretter hadde vi en velkomstsang akkompagnert av Terje. Han spilte til kveldens sanger og i litt innimellom.

3. Årsregnskap

Åse Øvstebø, kontorsekretæren på senteret, gjennomgikk regnskapet. Hun besvarte så et spørsmål ang. posten SKYLDIGE OFFENTLIGE UTGFTER under BALANSE, en post som stod i 0.                                                  * Årsregnskapet ble deretter godkjent.

4. Valg av styre, kjøkkenkomite og valgnemnd for 2016.

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteens leder Torgeir Siqveland.

Etter mange år i styret ønsket følgende ikke gjenvalg: Else Nødland og Lars Heggland.

I kjøkkenkomiteen stilte de aktuelle til gjenvalg. I valgkomiteen stilte ikke Torgeir Siqveland og Marit Nes til gjenvalg.

*Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.    

bilde                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styre og komiteer for 2016:

Leder: Olaf Høie gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Lars Bjørnsen ikke på valg- 1 år igjen
Sekretær: Kåra Molvik gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Lars Strand gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Gerd Gade Christiansen ikke på valg- 1 år igjen
Styremedlem: Marit Espedal ikke på valg- 1 år igjen
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Varamedlem: Anne Marit Gramstad valgt for 1 år- ny
Varamedlem: Olav Gramstad valgt for 1 år- ny
Kjøkkenkomite:
Koordinator: Torbjørg Høie gjenvalgt for 1 år
Medlem: Evelyn Sømme ikke på valg- 1 år igjen
Medlem: Anvor Dahle ikke på valg- 1 år igjen
Medlem: Marit Kapstad gjenvalgt for 2 år
Medlem: Frid Kallelid gjenvalgt for 2 år
Medlem: Modhild Heigre gjenvalgt for 2 år
Valgkomite:Koordinator: Astrid Mikkelsen valgt for 1 år- ny
Medlem: Liv Audhild Skigelstrand ikke på valg- 1år igjen
Medlem: Anne Lise Solberg valgt for 2år- ny

 

5. Innkomne forslag: Ingen skriftlige forslag var kommet inn.

Eventuelt:

*Matservering

Før maten sang vi “Kom mai, du skjønne milde”, og kjøkkenkomiteen serverte reke- og roastbiffsmørbrød på tallerken til hver person. Fløtekake, kaffe og te ble sendt rundt på bordene, og som vanlig smakte det meget godt.

*Underholdning

“Gladsangpensjonistene” fra Sola bestod av en dame ved pianoet, 2 menn med trekkspill og en mann som sang, fortalte og skapte god stemning med godt humør, muntre kommentarer og noen historier av Torvald Tu. Gruppa framførte mange kjente sanger fra tidligere tider, og på oppfordring ble forsamlingen med på refreng og kjente vers.

*Orientering om årets turer v. Olaf

Han nevnte litt om påmeldingsantall til den enkelte tur og søknadsprosessen. Spesielt omtalte han den store interessen for Nordkalotten, der mange står på venteliste. Et medlem beklaget at hun hadde fått telefonsvar på sin oppringing og kom ikke fram i køen. Dette skal unngås i neste påmeldingsrunde.

Kåra fikk noen minutter til å nevne et annet telefonproblem, en påmelding  der telefonsamtalen ble avbrutt før navn og andre opplysninger var notert. Ved opplesning av de påmeldte til Krakow-turen fikk vi greie på den som manglet på denne lista, for vedkommende var til stede på møtet. Det var en lettet sekretær som noterte navnet til den “påmeldte” på lista.

På grunn av få påmeldte til Krakow har styret gitt tilslutning til forslaget fra Ulf i Sør-Vest om å slå gruppen sammen med en annen liten gruppe fra Forsvaret. Styret har ikke fått endelig svar fra Sør-Vest ang. dette, så Olaf uttrykte usikkerhet om gjennomføringen av turen.

*Orientering om virksomheten ved Mossiges Mindes Seniorsenter

  v. senterleder Eivind Olsen.

Eivind fortalte om de faste aktivitetene ved senteret og spesielle arrangementer framover våren. Han takket også for gaven på kr.10.000,- som reiseklubben har gitt til senteret.

* Blomster og takk v. Olaf til dem som nå gikk ut av styret og komiteer:

-Lars Heggland og Else Nødland etter mange år i styret, og Torgeir Siqveland som nå forlater

valgnemnda.

-Åse Øvstebø fikk blomster for godt samarbeid i forbindelse med regnskap m.m.

Det nye styret, kjøkkenkomiteen og valgnemnda ble kalt fram og presentert etter tur.

Etter utlodning av blomstene på bordene og en fruktkurv på gratisbilletten, takket Olaf for kvelden og ønsket vel møtt igjen på tur.

Som avslutning sang vi “Deilig er jorden”.

 

Sandnes 24.02.2016                                                                                        Kåra Molvik

-Sekretær

 

 

Mossiges Minde Reiseklubb  25- årsjubileum 25.november 2014 kl.18.00

De første gjestene ankom Quality Hotel Residence 5.etasje ca kl. 17.00.

Racin Sandvik og Leif Ims stod klar i 5.etasje ved trapp og heis og anviste folk til Lars Heggland og Eivind Olsen som satt i foajeen mellom heisen og garderoben og krysset av på gjestelisten etter hvert som folk strømmet til. Lodd til kveldens trekning ble samtidig utlevert. Noe forsinket serverte hotellet en aperitiff, og det var god stemning i foajeen.

141750574166702300
Se samtlige bilder

169 personer var påmeldt til festen, 2 hadde meldt frafall p.g.a. sykdom, mens 10 personer møtte ikke opp . Det ble dermed 157 som var til stede på festen inkludert Terje Todnem som spilte, underholderen Børge Ravndal, Ulf Dahlmo fra Sør-Vest Reiser og Koll Kyllingstad fra Sverre Haga.

Festen skulle starte kl. 18.00, men åpningen ble forsinket, da hotellet hadde det travelt med opprydding etter tidligere arrangement. Men kl. 18.25 kunne Torgeir Siqveland blåse i luren, dørene ble åpnet og gjestene kunne gå inn og finne seg plasser ved de runde bordene. Reiseklubbens leder Olaf Høie og sekretær i reiseklubbens styre Kåra Molvik sto ved døra til salen og håndhilste på gjestene.

Tre bord var reservert for styremedlemmene med følge, 7 inviterte gjester fra Mossiges Mindes faste ansatte og Anne Marie Rønneberg, leder i styret for Mossiges Minde. Ulf, Koll og Terje hadde også reserverte plasser sammen med styret.

Olaf ønsket alle velkommen, og han ledet festen på sin sedvanlige hyggelige og humoristiske måte. Vi sang så velkomstsangen fra heftet med program, meny og sanger, som var lagt på hver stol. Terje spilte til fellessangene og sørget for taffelmusikk innimellom. Forretten, rekecocktail, ble deretter servert. Så kom hovedretten som var herlig sursteik servert på tallerkener sammen med kokte grønnsaker. Poteter, tyttebærsyltetøy, waldorfsalat og saus ble sendt rundt. To glass vin, øl eller mineralvann var også inkludert. Etter hovedretten sang vi “Alderens gleder” før en kort pause, der det var anledning til å gjøre “nødvendige ærend”.

Et tilbakeblikk hører med på en jubileumsfest, og Olaf hadde en god oppsummering av reiseklubbens virksomhet fra starten i 1989, gjennom noen problematiske år midt på nittitallet til den positive utviklingen fra hundreårsskiftet fram til i dag med ca. 300 medlemmer og stor reiseaktivitet. Turenes lengde økte på, fra turer til Jæren og Suldal i starten- til Kina i 2001. Turene gikk de første åra med buss og båt, men etter hvert benyttet en fly til lengre turer og har også hatt cruise både i Middelhavet og på Rhinen. De siste års turer har hatt meget god oppslutning, mens på 90- tallet hadde mange turer blitt avlyst på grunn av manglende interesse.

Olaf avsluttet innlegget sitt med å kalle fram styremedlemmene, som han også berømmet for godt samarbeid og flere års innsats for reiseklubben.Det ble så servert dessert, nydelig karamellpudding med kaffe til.

Etter takk- for- maten- sang var det “Ordet fritt”.

Kåra framførte et dikt laget til ære for Olafs mangeårige engasjement og innsats for reiseklubben, og styremedlem Gerd G. Christiansen overrakte en blomsterbukett fra klubben. Eivind Olsen, leder for Mossiges Minde Seniorsenter, kalte så fram hele styret og takket for reiseklubbens samarbeid med senteret, og den betydning klubben hadde for oppslutning om senteret. Anne Marie Rønneberg, leder for styret for Stiftelsen Mossiges Minde, kom også fram og takket reiseklubben for dens virksomhet og hvordan den virket til å gjøre senteret kjent i Sandnes og omegn. Alle styremedlemmene fikk til slutt hver sin blomsterbukett fra Mossiges Mindes Seniorsenter.

Siqveland lot oss så få høre noen musikkstykker fremført på lur. Vi fikk nok en gang oppleve at luren kan frembringe vakker musikk, ikke bare fanfarer. Kveldens hovedunderholder fikk så slippe til. Børge Ravndal iført lusekofte og stillongs fremførte en slags parodi på turreferater fra reiseklubben på en litt røff og morsom måte. Referatene var sikkert funnet på reiseklubbens internettsider. En kunne kjenne dem igjen.

Som en viktig del av programmet var det nå klart for informasjon om neste års turer.

* Koll fra Sverre Haga informerte på en underholdende måte om dagsturene:

 • Til Konsmo i Vest- Agder 19.mai, der vi får kjennskap til Barnevandringen som foregikk på 18- 1900 tallet.   Pris: Kr.695.-
 • Svartevannsdammen  9.september.
 • Til slutt fristet han med en 7-dagers tur på Vestlandet i juli-august til kr.8.500.-

* Ulf fra Sør- Vest- Reiser fortalte og viste bilder på to skjermer om 3 utenlandsturer:

 • Dresden – Berlin 3.-10. mai– kr. 12.650. Fly tur-retur Berlin og buss under oppholdet.
 • Irland 2.- 9.juni med fly og buss- kr.13.120.-
 • Cruise i det østre Middelhavet 09.- 17.oktober– Kr. 12.660 (innv.lugar), 13.860(utv.lugar)  og 16.360 (balkong).

Utlodningen på inngangsbillettene bød på uventede gevinster fra reiseoperatørene, bl.a. et gavekort fra Sør-Vest på kr.1000.- til benyttelse på en av deres turer. Reiseklubben loddet ut en flott fruktkurv.

Olaf avsluttet den formelle del av programmet med opplysning om at detaljert program for turene ville bli sendt ut til medlemmene så snart som mulig før jul. Han takket alle for fremmøtet og rettet spesiell takk til dem som på forskjellig vis hadde bidratt med underholdning og gjort sitt til at jubileet ble en minnerik og flott festkveld. Han avsluttet med å oppfordre så mange som mulig til å delta i polonesen, som startet deretter under ledelse av Else Bjørg og Racin Sandvik. Så ble det dans til god musikk av Terje.  Det var en god del av festdeltakerne som dro hjem før og under dansen, men den gode stemningen som hadde preget festen, varte ved til Terje avsluttet siste dansen litt etter 23.30.

 

Sandnes 25.11.14
Kåra Molvik