Styre

STYRE 2019 (Sigbjørg Aarre og Wenche Rygh var ikke til stede da bildet ble tatt.)

SE BILDER

asdMossige Mindes Reiseklubb er en frittstående forening av pensjonister som har som formål å fremme  valgt for 2 år/ nyog sosialt samvær og arrangere kortere og lengre turer til inn- og utland.

Foreningen er knyttet til Mossiges Mindes Eldresenter og er en del av aktivitetstilbudet der.

Styret for 2019 blir som følger:

Styret.
Leder Olaf Høie 51663430 olafhoie@lyse.net 41634611
N.leder Wenche Rygh wenche.rygh@lyse.net 92438303
Sekr. Aud B.Eskeland aud.berit@live.no 93682610
St.medl Lars Magne Bjørnsen 51566331 lars.magne.bjornsen@gmail.com 99700525
St.medl. Sigbjørg Aarre aarre@lyse.net 97783821
St.medl. Ingebret Folkvord ingebret@folkvord.com 92666406
Vara Olav Gramstad olmag-g@online.no 91107256
Vara Anne Marit Gramstad olmag-g@online.no 99160544
Fast Eivind Olsen 51972910 eivind@mossigeminde.no 41504248

 

Leder: Olaf   Høie  gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Wenche Rygh Valgt for 2 år- ny som nestleder
Sekretær: Aud B.Eskeland   valgt for 2 år
Styremedlem: Lars Magne Bjørnsen gjenvalgt for 2 år
          “ Ingebret Folkvord valgt for 2 år
          “ Sigbjørg Aarre valgt for 2 år
Varamedlem: Olav Gramstad valgt for 1 år
          “ Anne Marit Gramstad valgt for 1 år
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Kjøkkenkomite:
Koordinator Torbjørg Høie valgt for 1 år
Medlem: Else Martinsen valgt for 1 år
        “ Signe Aareskjold valgt for 2 år
        “ Liv Audhild Skigelstrand ikke på valg- 1 år igjen
        “ Turid Hansen valgt for 2 år
        “ Anne Lise Solberg valgt for 2år
Valgnemnd: Koordinator: Astrid Marie Mikkelsen ikke på valg- 1 år igjen
Medlem: Anne Lise Solberg valgt for 2 år
      “ Liv Mossige Johannesen valgt for 1 år

DSCN2455 (4)2017
Se samtlige bilder

Senterleder er medlem av styret og senterets sekretær fungerer som kasserer for foreningen.

Alle kan bli medlemmer av foreningen . Det koster bare kr. 200,-pr. år. Det er knyttet store fordeler til å være medlem. Da får du invitasjon til reisekvelder hvor representanter for valgte operatører presenterer turene. Ved påmelding til reisene har du som medlem fortrinnsrett ved overtegning. Videre blir du invitert til alle sosiale aktiviteter i klubbens regi. Disse hyggekveldene er meget populære og det hender ofte at salkapasiteten på senteret ( nær 100 ) nærmer seg bristepunktet..

Foran en reise blir alle påmeldte til turene invitert til en bli kjent aften, hvor en går gjennom den forestående turen og tar opp reint praktiske spørsmål i forbindelse med reisen.

Medlemsmassen kommer fra hele regionen , men de fleste er fra Sandnes/Stavangerområdet.

Reisene arrangerer vi bare sammen med anerkjente operatører og turen går til den som gir det beste tilbud med hensyn til innhold og pris. På lengre turer har vi alltid med reiseleder fra operatøren i tillegg til styrets representant. Dette fører til sikre turer hvor deltagerne føler at de bli tatt hånd om til enhver tid.

Velkommen blant de reiseglade.

Klubben velger eget styre på sitt årsmøte. Leder velges for et år om gangen og 4 styremedlemmer velges for 2 år . Senterleder er fast medlem . To vararepresentanter er på valg hvert år.

DSCN2474 (5)

Styre for 2016 ble som følger:

Leder: Olaf Høie olafhoie@lyse.net 416 34 611 – 51664330 gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Lars Bjørnsen lars.magne.bjornsen@gmail.com 997 00 525 – 51566331 1 år igjen (ikke på valg)
Sekretær: Kåra Molvik kaaramo@online.no 911 80 611 – 51664647 gjenvalgt for 2 år
Styremedlemmer: Lars Strand lstrand2@online.no 913 36 711  – 51671295 gjenvalgt for 2 år
Gerd Gade Christiansen gerd.gade.christiansen@lyse.net 918 60 703 – 51660402 1 år igjen (ikke på valg)
Marit Espedal annemarit.espedal@lyse.net 906 71 243 –  51621657 1 år igjen (ikke på valg)
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder post@mossigesminde.no 51 97 29 10
 Varamedlemmer: Anne Marit Gramstad
Varamedlemmer: Olav Gramstad
Kjøkkenkomite:
Koordinator Torbjørg Høie Gjenvalgt for 1år
Medlem: Evelyn Sømme  1 år igjen (ikke på valg)
        “ Anvor Dahle 1 år igjen (ikke på valg)
        “ Marit Kapstad gjenvalgt for 2 år
        “ Frid Kallelid  gjenvalgt for 2 år
        “ Modhild Heigre  gjenvalgt for 2 år
Valgnemnd:Koordinator :Astrid Mikkelsen gjenvalgt for 1 år /ny
Medlem: Anne Lise Solberg valgt for 2 år / ny
      “ Liv Skigelstrand