Styre

Årsmøte 20017DSCN2864 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRE 2017

 

asdMossige Mindes Reiseklubb er en frittstående forening av pensjonister som har som formål å fremme  valgt for 2 år/ nyog sosialt samvær og arrangere kortere og lengre turer til inn- og utland.

Foreningen er knyttet til Mossiges Mindes Eldresenter og er en del av aktivitetstilbudet der.

Styret for 2017 blir som følger:

 

Leder: Olaf   Høie gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Gerd Gade Christiansen gjenvalgt for 2 år- ny som nestleder
Sekretær: Kåra Molvik      ikke på valg- 1 år igjen
Styremedlem: Lars Magne Bjørnsen gjenvalgt for 2 år
          “ Lars Strand      ikke på valg- 1 år igjen
          “ Anne Marit Gramstad valgt for 2 år
Varamedlem: Olav Gramstad valgt for 1 år
          “ Anne Marit Espedal valgt for 1 år
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Kjøkkenkomite:    
Koordinator Torbjørg Høie valgt for 1 år
Medlem: Marit Kapstad      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Frid Kallelid      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Modhild Heigre      ikke på valg- 1 år igjen
        “ Turid Hansen valgt for 2 år
        “ Anne Lise Solberg valgt for 2år
Valgnemnd: Koordinator: Astrid Marie Mikkelsen valgt for 1 år
Medlem: Anne Lise Solberg      ikke på valg-1 år igjen
      “ Liv Audhild Skigelstrand valgt for 2 år

 

 

 

 

 

 

DSCN2455 (4)
Se samtlige bilder

Senterleder er medlem av styret og senterets sekretær fungerer som kasserer for foreningen.

Alle kan bli medlemmer av foreningen . Det koster bare kr. 200,-pr. år. Det er knyttet store fordeler til å være medlem. Da får du invitasjon til reisekvelder hvor representanter for valgte operatører presenterer turene. Ved påmelding til reisene har du som medlem fortrinnsrett ved overtegning. Videre blir du invitert til alle sosiale aktiviteter i klubbens regi. Disse hyggekveldene er meget populære og det hender ofte at salkapasiteten på senteret ( nær 100 ) nærmer seg bristepunktet..

 

Foran en reise blir alle påmeldte til turene invitert til en bli kjent aften, hvor en går gjennom den forestående turen og tar opp reint praktiske spørsmål i forbindelse med reisen.

Medlemsmassen kommer fra hele regionen , men de fleste er fra Sandnes/Stavangerområdet.

Reisene arrangerer vi bare sammen med anerkjente operatører og turen går til den som gir det beste tilbud med hensyn til innhold og pris. På lengre turer har vi alltid med reiseleder fra operatøren i tillegg til styrets representant. Dette fører til sikre turer hvor deltagerne føler at de bli tatt hånd om til enhver tid.

Velkommen blant de reiseglade.

Klubben velger eget styre på sitt årsmøte. Leder velges for et år om gangen og 4 styremedlemmer velges for 2 år . Senterleder er fast medlem . To vararepresentanter er på valg hvert år.

 

DSCN2474 (5)

 

Styre for 2016 ble som følger:

Leder: Olaf Høie olafhoie@lyse.net 416 34 611 – 51664330 gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Lars Bjørnsen lars.magne.bjornsen@gmail.com 997 00 525 – 51566331 1 år igjen (ikke på valg)
Sekretær: Kåra Molvik kaaramo@online.no 911 80 611 – 51664647 gjenvalgt for 2 år
Styremedlemmer: Lars Strand lstrand2@online.no 913 36 711  – 51671295 gjenvalgt for 2 år
Gerd Gade Christiansen gerd.gade.christiansen@lyse.net 918 60 703 – 51660402 1 år igjen (ikke på valg)
Marit Espedal annemarit.espedal@lyse.net 906 71 243 –  51621657 1 år igjen (ikke på valg)
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder post@mossigesminde.no 51 97 29 10
 Varamedlemmer: Anne Marit Gramstad
Varamedlemmer: Olav Gramstad
Kjøkkenkomite:
Koordinator Torbjørg Høie Gjenvalgt for 1år
Medlem: Evelyn Sømme  1 år igjen (ikke på valg)
        “ Anvor Dahle 1 år igjen (ikke på valg)
        “ Marit Kapstad gjenvalgt for 2 år
        “ Frid Kallelid  gjenvalgt for 2 år
        “ Modhild Heigre  gjenvalgt for 2 år
Valgnemnd:Koordinator :Astrid Mikkelsen gjenvalgt for 1 år /ny
Medlem: Anne Lise Solberg valgt for 2 år / ny
      “ Liv Skigelstrand