Reiseklubben

På disse sidene kan du lese mer om Mossiges Minde Reiseklubb. Ved å klikke på knappen “reisebrev” oppe til venstre, kan du se bilder og kommentarer fra turer reiseklubben har vært på.

Formål

Mossige Mindes Reiseklubb er en frittstående forening av pensjonister som har som formål å fremme felleskap og sosialt samvær og arrangere kortere og lengre turer til inn- og utland. Foreningen er knyttet til Mossiges Mindes Eldresenter og er en del av aktivitetstilbudet der. Senterleder er medlem av styret og senterets sekretær fungerer som kasserer for foreningen. Alle kan bli medlemmer av foreningen . Det koster bare kr. 150,-år. Det er knyttet store fordeler til å være medlem. Da får du invitasjon til reisekvelder hvor representanter for valgte operatører presenterer turene. Ved påmelding til reisene har du som medlem fortrinnsrett ved overtegning. Videre blir du invitert til alle sosiale aktiviteter i klubbens regi. Disse hyggekveldene er meget populære og det hender ofte at salkapasiteten på senteret ( nær 100 ) nærmer seg bristepunktet.. Foran en reise blir alle påmeldte til turene invitert til en bli kjent aften, hvor en går gjennom den forestående turen og tar opp reint praktiske spørsmål i forbindelse med reisen. Medlemsmassen kommer fra hele regionen , men de fleste er fra Sandnes/Stavangerområdet. Reisene arrangerer vi bare sammen med anerkjente operatører og turen går til den som gir det beste tilbud med hensyn til innhold og pris. På lengre turer har vi alltid med reiseleder fra operatøren i tillegg til styrets representant. Dette fører til sikre turer hvor deltagerne føler at de bli tatt hånd om til enhver tid. Velkommen blant de reiseglade.

Fungerende styre

Klubben velger eget styre på sitt årsmøte. Leder velges for et år om gangen og 4 styremedlemmer velges for 2 år . Senterleder er fast medlem . To vararepresentanter er på valg hvert år. Styremedlemmer 2015

Navn Epost Adresse Postnr. Telefon Mobil
Olaf Høie Leder olafhoie@lyse.net Øvreveien 8 4323 Sandnes 51663430 416 34 611
Lars Bjørnsen Nestleder lars.magne.bjornsen@gmail.com Lindeveien 20 4318 Sandnes 51566331 997 00 525
Kåra Molvik Sekretær kaaramo@online.no Kvartsveien 3 4318 Sandnes 51664647 911 80 611
Lars Strand styremedlem  lstrand2@online.no Heigreveien 243 4312 Sandnes  51671295 913 36 711
Gerd Gade Christiansen styremedlem gerd.gade.christiansen@lyse.net Jærveien 15 4319 Sandnes 51660402 918 60 703
Marit Espedal styremedlem  annemarit.espedal@lyse.net Granmeisveien 12 4328 Sandnes  51621657 906 71 243
Lars Heggland varamedlem  larhegg@online.no Opalveien 3 4318 Sandnes  51674856 926 95 035
Elsa Nødland varamedlem else.nodland1@lyse.net Daleveien 4328 Sandnes 51587107 411 07 387
Eivind Olsen fast medlem eivind@mossigesminde.no Mossiges Minde 4316 Sandnes 51972910