Stiftelsestyret

Styreleder Anne Marie Rønneberg Høyland Helselag
Nestleder Marion Kristine Rostøl Høyland Helselag
Styremedlem Åse Gjeruldsen Øvstebø Ansattes representant
Styremedlem Ole Årsvoll Høyland Helselag
Styremedlem Audhild Skigelstrand Høyland Helselag
Styremedlem Roald A. Lende Politisk valgt – varamedlem
Styremedlem Wilhelm Pedersen Sandnes Menighet

styret