Stiftelsestyret

Styreleder Anne Marie Rønneberg Høyland Helselag
Nestleder Marion Kristine Rostøl Høyland Helselag
Styremedlem Lone Surdal Ansattes representant
Styremedlem Ole Årsvoll Høyland Helselag
Styremedlem Audhild Skigelstrand Høyland Helselag
Styremedlem Lisbeth V. E. Vikse Politisk valgt
Styremedlem Wilhelm Pedersen Sandnes Menighet

styret