Drift og historie

Mossiges Minde er en stiftelse der Høyland Helselag har styreflertall. Høyland Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Stiftelsens formål er å eie og drive trygdeboliger, eldreboliger og eldresenter for pensjonister. Mossiges Minde består i dag av et eldresenter, 20 trygdeleiligheter og 12 eldreboliger.

Våre eldreboliger ble ferdigstilt og innflyttet i august 2002.

Stiftelsen Mossiges Minde drives med støtte fra Sandnes Kommune. Utover den støtte som blir gitt, finansieres driften ved salg av varer og tjenester, samt inntekter fra egne arrangementer. Det ytes også en betydelig innsats av frivillige.

Ruth Austvoll var gjennom en årrekke vært en sentral skikkelse i Høyland Helselag og på Mossiges Minde.

Ruth Austvoll  var en ressursperson og motivator for oss her på Mossiges Minde.

Ruth laget en oversikt over historien bak Mossiges Minde. Du kan se nærmere på hva hun har skrevet ved å klikke her.