Mossiges Mindes Reiseklubb   Høstfest 14.november 2018 kl.18.00- 21.20

Mossiges Mindes Reiseklubb Høstfest 14.november 2018 kl.18.00- 21.20

SE BILDER

 
Høstfest ble gjennomført 14.november 2018 kl.18.00- 21.20

Bordene var dekket da de første gjestene ankom litt før kl. 17.00.
Kl. 18.00 var det kommet 94 betalende. Med komiteer, styre, nemder og 3 representanter fra operatørene ble det 118 til sammen.
Fra Sverre Haga stilte Koll Kyllingstad. Fra Sør-Vest/ Boreal kom Ulf Dahlmo og reiseleder Elisabeth Evjedal.
Terje Todnem spilte piano til fellessangene og litt som bakgrunnsmusikk, mens deltakerne ankom- og på slutten av spisepausen.
Lars Magne og Eivind solgte billetter- kr 100, som også gjaldt som lodd under loddtrekkingen senere på kvelden. Bilder fra forskjellige turer ble vist via data framme på veggene i begge stuene, mens folk ankom.. Fellessangene ble også vist på denne måten.

Presis kl.18.00 ønsket Olaf alle velkommen, Han orienterte litt om kveldens program, og som vanlig ledet han kvelden videre greit og humørfullt og spedde på med riktig gode vitser innimellom. Vi sang så «Blant alle lande i øst og vest».

PRESENTASJON AV TURENE I 2019
Olaf orienterte kort om reiseprogrammene før han ga ordet til Ulf Dahlmo i Sør-Vest.

UTLANDET
8- dagers tur til Latvia og Litauen 03.- 10.september. Pris: Kr14.700 Reiseleder: Ulf
Ulf innledet med at Sør- Vest nå var tilsluttet Boreal.
I Litauen har vi ikke vært. Det er 14 år siden reiseklubben var i Riga i Latvia. Restauranter og service har blitt bedre siden da. Prisene på enkeltrom hadde dessverre økt de senere årene.
Euro brukes både i Latvia og Litauen.

Elisabeth fortalte så om Sør- Vests andre turtilbud:
7-dagers tur med buss og båt til Bornholm 31.05 – 06.06.  Pris: Kr 10.950.
Reiseleder: Elisabeth.
Elisabeth innledet med et morsomt dikt om pensjonisttilværelsen. Så fortalte hun med begeistring om alt vi kunne oppleve på Bornholm.
Reiseklubben var til Bornholm i 2004.

NORGE
Sverre Haga: 2 langturer i Norge:
Koll innledet med å nevne gode reiseminner med reiseklubben i Nord- Norge: Til Finnmark, Nordland og Lofoten. Det som nå stod igjen for reiseklubben, var områdene mellom Bodø og Troms. Følgende forslag for 2019 ble fremlagt:

8- dagers tur til Ofoten og Vesterålen 14.- 22. juli. . Pris: Kr16.905. Reiseleder: Koll.
Elisabeth som var med oss i Finnmark, hadde lyst å følge oss på denne turen også.

5 dagers tur.Hotellferie i Asker 12.08- 16.08-  Thons Hotell i Asker: Pris: Kr 5995.-
Sørlandske Hovedvei østover. Besøk bl.a. i Drammen, Kongsvinger, «Stomperudsområdet
Festningen, Fredrikstad m. Gamlebyen. Besøker også Hvaler på vei til Fredrikstad. Sist dag tar vi hjemveien via Haukeli, Røldal, Seljestad og Mortavika.

Sverre Haga: 2 dagsturer:
Dagstur til Jæren 15.mai (datoen flyttet fra 20.juni) : Pris: Kr 995.- Start 08.30 og videre sørover langs kysten. Så til Undheim- opp Høgheia, ned Matningsdal- nordover kysten- Ølberg m. middag. Hjem ca. 17.00.

Dagstur til Rennesøy torsd. 19.sept.: Pris: Kr 795,-Turen går nordover via Sokn og Bru og til Vestre- og Austre Åmøy og «alle øyene det er råd å «hoppe» på i det ytre Ryfylkelandskapet».

Olaf takket Ulf, Elisabeth og Koll for grei orientering om turene. Og så var det tid for mat.

Utsending av turprogrammene og påmelding:
Olaf orienterte om utsending av turprogrammene og påmelding til turene i begynnelsen av desember.
Han takket til slutt for godt frammøte, for godt samarbeid med Mossiges Minde og alle som hadde bidratt til en hyggelig kveld.

Til slutt sang vi “Deilig er jorden”.

Sandnes 18.11.2018 Kåra Molvik
– sekr.