Frivillige

SE BILDER HER FRA FRIVILLIGEFESTEN

Driften av seniorsenter er basert på en stor grad av frivillig innsats.

På Mossiges Minde er det 65 pensjonister som gjør frivillig arbeid. De frivillige tjenestene har stor betydning for driften, og det tilbudet senteret har for pensjonister.
Her kan du møte noen av våre frivillige pensjonister.

Bernt Heigre
Frivillig arbeid som vaktmester
Gurli Stangeland
Frivillig arbeid på kjøkkenet vårt
 frivilligefest 2017 (3)

Frivilligefest 2017