Brukerundersøkelse 2005

I Oktober 2005 gjennomførte vi en brukerundersøkelse på senteret. Undersøkelsen hadde flere formål:
– Finne ut mer om hvem som bruker senteret
– Finne ut mer om hva som er viktig for våre brukere
– Undersøke hvilken tilknytning brukerne har til senteret
– Undersøke i hvilken grad brukerne er tilfreds med senteret

Du kan lese rapporten fra undersøkelsen ved å klikke på linkene under. Selve rapporten er et word – dokument. Det samme er forsiden på spørreskjemaet. Sidene med spørsmålene på er PDF-dokumenter.

Rapporten:
Klikk her for å lese rapporten fra brukerundersøkelsen
(Klikk “avbryt” dersom du blir spurt om passord, så lastes filen ned)

Spørreskjema:
Klikk her for å laste ned forsiden til spørreskjemaet
Klikk her for å se den første siden med spørsmål
Klikk her for å se den andre siden med spørsmål
Klikk her for å se den tredje siden med spørsmål
Klikk her for å se den fjerde siden med spørsmål