Årsmelding 2002

Her kan du lese en forkortet utgave av Mossiges Minde sin årsmelding for driftsåret 2002.

MOSSIGES MINDE BOLIG OG ELDRESENTER 2002.

Mossiges Minde er en stiftelse hvor Høyland Helselag har styreflertall.
Høyland Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Stiftelsens formål er å eie og drive trygdeboliger, eldreboliger og eldresenter
for pensjonister.
Mossiges Minde bolig- og eldresenter består av et eldresenter og 20 trygdeleiligheter. I løpet av 2002 ble 12 nye eldreboliger ferdige og innflyttet. Mossiges Minde ligger i Stangeland bydel. Eldresenteret er åpent for alle eldre i Sandnes Kommune.

Målsettingen er å drive forebyggende helsearbeid blant eldre. Dette gjør vi ved å gi de eldre mulighet til å delta aktivt i positive aktiviteter sammen med andre, samt å servere god og næringsrik mat.

Eldresenteret har åpent mandag til torsdag kl.9.00- 15.00, fredag kl.9.00-14.00.
Middag serveres i kafeteriaen 3 dager i uken , de andre ukedagene blir det servert en liten varmrett eller smørbrød. Det kjøres ut middag til helsesvake og rekonvalesente 2 dager i uken.

BOLIGENE

Leilighetene blir alltid pusset opp før ny beboer flytter inn.
Det har vært skifte i 1 leilighet i år 2002. Det er skiftet kjøkken i 2 av leilighetene. I det ene tilfellet ble utskiftingen nødvendig på grunn av vannlekkasje.

I løpet av året hadde senteret flere ganger oppsig av kloakk i underetasjen. Ved påsketider ble skadene av en slik art at store deler av gulvbelegget måtte skiftes ut. Også på sommeren og ved jul gjentok problemet seg, uten at skadene ble like store disse gangene.

Det nye bygget i Einerveien ble innflyttingsklart i august. Dette ga 12 nye leiligheter i tilknytning til senteret. I tillegg til dette er det i nybygget en ekstra leilighet. Denne kan leies av beboerne ved senteret, samt benyttes til gruppeaktiviteter. Fellesleiligheten ble ferdig i løpet av desember.

BRUKERRÅDET

Brukerrådet skal være et veiledende organ for senteret. Det kan fremme
saker til stiftelsesstyret gjennom daglig leder som er sekretær for styret.
Brukerrådet består av representanter fra de ulike aktivitetsgruppene.
De skal fange opp signaler fra brukerne om hva som faller i smak, hva vi skal fortsette med, og hva vi skal forandre på. Det har vært avholdt 2 møter i brukerrådet i år 2002.

Brukerrådet år 2002 :
Ruth Austvoll – Høyland Helselag, leseklubben
Karin Herland – frivillige, kjøkken
Aslag Todnem – bridge/sjakk
Tordis Todnem – reiseklubben
Annie Fredriksen – svømming
Gunnar Retland – andakt
Pål Borsheim – sjåførene
Elias Andersen – treskjærergruppen
Magnhild Skjeldbred – beboerne
Judith Gramstad – flittige hender
Gerd Hatteland -turgruppen

ELDRESENTERET

Aktivitetene ved senteret er mange og varierte. Det er arrangement både på dag- og på kveldstid.
Kajas Kafe` er åpen 5 dager i uken kl. 9.30 – kl. 14.00. Kafeèn er et samlingssted . Her møtes de som deltar i gruppeaktiviteter, kurs, de som er til fotpleie eller hårpleie , beboerne på huset og de som stikker innom.
Middagsservering foregår i kafeteriaen 3 dager i uken. Middagsutkjøring til helsesvake og rekonvalesente 2 dager i uken. Det er frivillige sjåfører som kjører ut middagen , og de gjør et uvurderlig arbeid.

Det er solgt 16423 middagporsjoner i år 2002. Det er 931 porsjoner mindre enn i fjor. Av disse ble 11286 porsjoner fraktet hjem , 1658 porsjoner ble hentet , 890 porsjoner ble servert til frivillige og 2599 porsjoner ble solgt i kafeteriaen . I tillegg til middagene er det solgt 769 varmretter, som er en økning på 136. Utenom dette er det 5906 som har kjøpt noe i kafèen. Det har da økt med 708.

Gruppeaktiviteter
Grupper uten leder har i år 2002 vært følgende:
Bridge/sjakk med 25-30 deltakere.
Rosemaling med 1-3 deltakere.
Treskjæring med 5-6 deltakere.
Grupper med leder har i år vært følgende:
Aktivitøren har ledet to håndarbeidsgrupper som har hatt henholdsvis
10 og 8 deltakere, turgruppene med gjennomsnittlig 7 deltakere og litteraturgruppen med 10-12 deltakere.

Ruth Austvoll har ledet billedvevgruppe i høstsesongen med fire deltakere.
Sanggruppen hadde i vårsemesteret 4-6 deltakere, og aktivitør som gruppeleder.
I høst samarbeidet sangerne med revygruppen. Aktivitør og Wenche Egeland Rostrup var instruktør og musikalsk ansvarlige for revyen, som ble sett av 150 tilskuere.
Trimgruppen har hatt 10-15 deltakere under ledelse av Liv Kverneland.
Svømming i oppvarmet basseng er et tilbud til 15 damer under instruksjon av Lena Svarstad.
Daglig leder har ledet en gruppe i engelsk dagligtale med 6 deltakere.
Onsdagsklubben er et tilbud med skyss til eldre som ellers hadde hatt vanskelig for å komme seg ut. Den har hatt 5-7 deltakere. Solveig H. Stokka fra Høyland Helselag har vært frivillig assistent for denne gruppen. Kristina Lura fra Høyland Helselag har stått for skyssen.
Ruth Austvoll fra Høyland Helselag har hatt arbeidsstue om tirsdagene for 4-6 deltakere.
”Gutta på treff” er en ny gruppe som er startet opp annenhver onsdag.
Det er ca. 10-12 karer som kommer sammen og diskuterer alt av interesse. De ble ledet av Gretha Tengs Pedersen.

I samarbeid med psykiatrisk seksjon i kommunen har hjemmeboende psykiatriske pasienter hatt tilbud om å delta i aktivitetsgruppe på senteret. Målet er sosial trening. Det gir muligheten for et sosialt fellesskap. Psykiatriske sykepleiere fra kommunen har denne gruppen. Deltakerne blir kjørt til senteret og i retur av vaktmesteren på senteret. Det er 6 personer som har deltatt.

Vi har dessuten hatt et tilbud til MS-rammede. Daglig leder i samarbeid med en ergoterapeut i kommunen har ledet gruppen. Det er 7 damer som deltar. Målet med gruppen er å forebygge isolasjon og å drive aktiviteter i samarbeid med andre.

Kurs
Det har vært holdt kurs i seniordans både vår og høst med 32 deltakere.
Stil og fargekurset ble fulltegnet – 8 deltakere på høsten.
Oljemalingskurset ble fulltegnet – 7 deltakere på høsten.
Linedance – kurset begynte med mange påmeldte. Etter en del frafall underveis, fullførte 5-7 personer kurset.

Åpne arrangementer
Annen hver tirsdag kl.17.00- kl.18.00 er det andakt og sangstund på eldresenteret.
Det er ni forskjellige menigheter som deler på å ha arrangementene.
Ansvar for at opplegget blir gjennomført har Lars A. Kjelsnes , Gunnar Thorsen og Gunnar Retland.

Vi har hatt 5 formiddagstreff hvor forskjellige emner ble tatt opp. Oppmøtet har vært varierende.
Det har vært bingo annenhver uke . Rundt 23 personer deltar hver gang.
Vi hadde påskefrokost onsdag før påske med godt oppmøte.
Tre onsdager i desember hadde vi julefrokost hvor også oppmøtet var bra.
I august hadde vi loppemarked . Vi hadde fått inn utrolig mye lopper.
Fremmøte var godt ,og salget gikk godt. Vi fikk inn kr. 10.624,- .

Hyggekvelder er arrangert 5 kvelder med variert deltakelse.
Det ble arrangert kunst og kulturkveld med påfølgende dans i høst. Det ble også arrangert salgsutstilling hvor Svanhild Pedersen, Kåre Sund og Julius Aakvik stilte ut.
Utflukt til Jæren og Holmavatn ble arrangert med buss i mai. God deltakelse.
Det er arrangert både vårmesse og julemesse med salg av håndarbeid og
kaker. På disse arrangementene har det vært godt fremmøte. Vi hadde også basar disse dagene.
Det har vært 8 ”Syng med oss” – kvelder på senteret. De snaut 30 fremmøtte har laget god stemning. Wenche Egeland Rostrup har vært huspianist på samlingene.
Julemiddagen er et av årets høydepunkt. Menyen besto av sursteik og karamellfromasj til dessert. Det var 80 gjester som deltok.

Tilstelninger ellers.
Det er arrangert 7 spillekvelder for bridge- og sjakkgruppen. En egen komite` er tilstede, og har ansvaret for arrangementet.
17. mai hadde vi åpent i kafeen, og arrangerte aktiviteter som lynlotteri og ringspill. Aktivitør og frisør sørget for god stemning for de ca 30 fremmøtte.
Frivillige
Driften av eldresenteret er basert på en stor grad av frivillig innsats.
Vi har faste medhjelpere til skrelling av poteter og grønnsaker.
Kajas kafe` blir som oftest betjent av frivillige. Mange av de frivillige
hjelperne er medlemmer av Høyland Helselag. 25 personer har arbeidet frivillig på kjøkkenet og i kafeteriaen. De frivillige i disse tjenestene har utført 1207 timer. Det er frivillige sjåfører som kjører ut middag til helsesvake og rekonvalesenter tirsdager og fredager. Foruten å levere middag får de en svært god sosial kontakt med de hjemmeboende, helsesvake eldre. I alt utgjør den frivillige utkjøringen av mat ca. 1070 arbeidstimer. Disse arbeidstimene er det 14 sjåfører som utfører.

Ved årsskiftet arrangerer vi en fest for alle frivillige hjelpere som takk for den gode innsatsen i året som gikk. Det var 50 frivillige som deltok på festen som takk for arbeidsinnsatsen i år 2001.

Styret for stiftelsen takker for et positiv og givende arbeidsår i felles innsats for de eldres trivsel og helse .
En stor takk for godt samarbeid til de ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og givere.