Aktiviteter & Tjenester – Aktuelt

VI TAKKER For alle gavene som er gitt i 2015

*kr. 10.000,- fra Mossiges Minde Reiseklubb.

*kr. 1000,- Alf Bærheim

*Kr. 100 000,- fra anonym giver

 

*kr   1500,- Torbjørg & Olaf Høie.

*Kr. 8000,-fra Seniorsaken Rogaland, som fordeles med kr. 3000 til trening og treningsutstyr og kr. 5000 til driften.